Particuliere motorrijders profiteren van maar liefst 15% belastingvoordeel op de aanschafprijs van een nieuwe Zero, met een maximum van € 3.010. Voor zakelijke rijders in België geldt een afschrijving op Zero Motorcycles van 100%.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

  • 15% van de aankoopwaarde van de elektrisch motorfiets
  • maximum 3.010 euro voor aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017)

Welke documenten moet ik hebben als bewijs?

U moet de aankoopfactuur van de motorfiets en het betalingsbewijs voor het factuurbedrag kunnen voorleggen met de juiste omschrijvingen voor het belastingvoordeel.

De vermindering is beperkt tot de te betalen belasting. Als je dus geen belastingen verschuldigd bent, kan je ook niet genieten van een belastingvoordeel. Logisch toch.

Meer informatie kan u hier vinden